2.10.12

A gdyby tak... Próba krytyki instytucjonalnejLaboratorium / think tank z udziałem specjalistów z Armenii, Czech, Holandii, Polski, Słowenii, Słowacji, Walii i Włoch poświęcone jest stworzeniu projektów przyszłej instytucji / instytucji marzeń, jaką może się stać Labirynt w Lublinie.A gdyby tak… Instytucja: alternatywny scenariusz

Galeria Labirynt, Lublin

5-7 października 2012


Kuratorki: Anna Smolak, Magdalena Ujma
Kuratorka ze strony Galerii Labirynt: Magdalena LinkowskaWarsztaty wokół instytucji marzeń są próbą konfrontacji pojęć z obszaru krytyki instytucjonalnej z indywidualnymi praktykami i postawami w odniesieniu do instytucji kultury. Będziemy zastanawiać się czy model instytucji  zaprzecza idei pracy twórczej i czy w instytucję sztuki wpisany jest permanentny konflikt, kryzys, a także jak można sobie z nim radzić i konstruktywnie wykorzystać.Mając świadomość uwarunkowań, które determinują funkcjonowanie współczesnych instytucji (wpływ polityki kulturalnej, hierarchie oraz strategie władzy, ograniczenia ekonomiczne, polityka informacyjna a także kontekst historyczny i geograficzny) chcemy oddać pole wyobraźni i potraktowań galerię jako instytucję potencjalną, mogącą przyjąć różnorodne formy, zależnie od woli, aspiracji, wiedzy i potrzeb uczestników naszych spotkań. 

Równocześnie realizując projekt w odniesieniu do konkretnego miejsca, Galerii Labirynt, wierzymy w siłę genius loci i jego oddziaływanie na zachodzące wewnątrz procesy.
Interesują nas różne modele pracy i współpracy; tworzenie wspólnoty i kolektywne poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, a także zdobywanie samoświadomości poprzez kontakt, rozmowę, twórczą konfrontację.

Zapraszamy do stworzenia artystycznego „think-tanku”, generatora koncepcji, który łącząc wizjonerstwo i praktyczne doświadczenie, mógłby w efekcie zasilić Galerię Labirynt nową energią i dać impuls do przeprowadzenia reform i przedefiniowania obecnego modelu. W zależności od efektów warsztatów planujemy wydanie publikacji lub realizację wystawy zainspirowaną wynikami  naszej pracy.

Warsztaty A gdyby tak…. Instytucja: alternatywny scenariusz, są częścią platformy badawczej Giant Step, w ramach której cztery instytucje europejskie: Van Abbemuseum (Eindhoven), Mostyn Gallery (Walia),  Vessel (Bari) i Galeria Labirynt w Lublinie, analizują -  indywidualnie i w dialogu – różne (polityczne, ekonomiczne, kulturowe) uwarunkowania produkcji artystycznej w obrębie instytucji, a także potencjał krytyki artystycznej jako narzędzia zmiany.


Uczestniczki i uczestnicy seminarium:

Karolina Breguła (Polska)

Zuzana Bodnárová (Słowacja)
Milovan Farronato (Włochy)
Siân Green (Walia/Anglia)
Marianna Hovhannisyan (Armenia)
Milan Mikuláštík (Czechy)
Saša Nabergoj (Słowenia)
Anna Ostoya (USA/Polska)
Francesco Scasciamacchia (Włochy/Anglia)


labirynt.com
giant-step.org

Słodka choroba"Słodka choroba" to wystawa zbiorowa, efekt zastanawiania się nad sztuką tworzoną przez współczesne polskie artystki. Wiele ich prac ma charakter mówienia o sobie, notowania codzienności, a nawet prowadzenia dziennika. Obserwując ich sztukę często mamy pokusę, by odczytywać ją bezpośrednio, przez ich życie. Czy jednak ta droga nie jest zdradliwa? Czy artystki - bazując na swoim doświadczeniu życiowym - nie dystansują się od niego, nie traktują go jako wdzięcznego materiału do swojej sztuki?


Dlatego na wystawie zobaczycie prace artystek, w których odnoszą się do własnej biografii. Opowieść o sobie i własnym życiu może być fikcyjna i wykreowana na potrzeby sztuki. Zawsze jednak za punkt wyjścia obiera prawdę wewnętrzną, przemyca realne przeżycia i stany psychiczne. Wystawa skupia się na takich stanach, jak: poczucie osamotnienia i uwięzienia w zamkniętej przestrzeni, melancholii, introspekcja, wnikliwa analiza siebie i własnego otoczenia. Inspiracją były dla nas łagodne stany alienacji, stany depresyjne, zawieszenia uwagi, lekkiego smutku, często spotykane w doświadczeniu kobiet i jednocześnie artystek. 


Wystawa powstała na zaproszenie Galerii BWA w Tarnowie i tarnowskiego oddziału ZPAP, we współpracy z Agnieszką Bartak-Lisikiewicz.

Otwarcie wystawy 4.10. o godz. 18. Wystawa potrwa do 4.11.
Oprowadzanie 7.10. o godz. 16, moje oprowadzanie 16.10. o godz. 18.

Serdecznie zapraszam!